Ulusal Makaleleri

 • 1. Karagüzel G, Büyükpamukçu N, Hiçsönmez A: Çocukluk Çağı Peritonitleri. ANKEM Dergisi, 5:339-346, 1991
 • 2. Karagüzel G, Gelen T, Melikoğlu M: Timik Kist: Nadir Görülen Bir Boyun Kitlesi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22: 53-56, 1997
 • 3. Demirel TA, Karagüzel G, Büyükçetin D: An Unusual Thoraco-abdominal  Impalement Injury in 14-Year Old Child.  Heybeliada Tıp Bülteni, 3:73-75, 1997.
 • 4. Hazar V, Yeşilipek MA, Gelen T, Melikoğlu M, Karagüzel G, Karaüzüm S, Oygür N, Lüleci G, Yeğin O: Two cases of rhabdomyosarcoma in the neonatal period. Turkish Journal of Cancer, 28:186-188, 1998.
 • 5. Çubuk M, Çeken K, Arslan G, Karagüzel G, Bircan O: Midgut volvulusun radyolojik bulguları. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 6:227-229, 2000
 • 6. Çelik M, Karagüzel G, Boneval C, Aslan A, Mumcu Y, Oygür N, Melikoğlu M: Kapalı sualtı drenajı uygulanan pnömotorakslı yenidoğanlarda morbidite ve mortalite üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi. Pediatrik Cerrahi Dergisi, 15:125-129, 2001
 • 7. Sarı R, Balcı MK, Altunbaş H, Kılınçarslan B, Karagüzel G: Primer amenore ile başvuran miks gonadal disgenezis: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 22:305-307, 2002
 • 8. Karagüzel G, Melikoğlu M: Çocuklarda intersekse cerrahi yaklaşım. Klinik Çocuk Forumu, 2:30-37, 2002
 • 9. Aslan A, Karagüzel G (Gülay), Karagüzel G (Güngör): Çocuk ve ergenlerde meme hastalıkları. Klinik Çocuk Forumu, 5:31-37, 2005
 • 10. Karagüzel G: Çocuk cerrahisi kliniklerinde hastane infeksiyonlarının önlenmesi. ANKEM Dergisi, 2006
 • 11. Aslan A, Karagüzel G, Güra A, Karaveli Ç, İzgüt-Uysal N, Oygür N, Melikoğlu M: Akciğer reekspansiyonu pnömotorakslı yenidoğanlarda idrar lipid peroksidasyon ürünlerini etkiler mi? Çocuk Cerrahisi Dergisi, 20:11-15, 2006
 • 12. Yılmaz A, Akçam M, Akıncı Ö, Karagüzel G, Artan R: Çocuklarda kolelitiyazis.: Antalya yöresinde yedi yıllık deneyim. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi. 22:17-20, 2006
 • 13. Karaveli Ç, Aslan A, Akıllı S, Karagüzel G, Melikoğlu M: Özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistüllü olgularda prognostik sınıflamaların değerlendirilmesi. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2006
 • 14. Yılmaz A, Akçam M, Duman Ö, Çeken K, Karagüzel G, Artan R: İnatçı kusma ve ishal nedeniyle epilepsi yanlış tanısı alan rüzgar çorabı tipi düodenal perde: Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 50:1-3, 2007
 • 15. Karaguzel G: Doğumsal diyafragma hernisi ve güncel tedavi yaklaşımları. Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi Özel Sayısı, 1:27-35, 2008