Hipospadias

Bu hastalığa sahip olan çocuklar halk arasında yarım sünnetli, doğuştan sünnetli veya peygamber sünnetli olarak tanımlanmaktadır. İdrar deliğinin penisin ucunda değil, doğuştan penisin alt yüzünde ve daha geride olması durumudur. Sünnet derisinin alt bölümü de gelişmemiştir. Anatomik ve işlevsel açıdan hafif tipleri olabildiği gibi komşu organ ve dokuları tutan oldukça ağır tipleri de olabilir. Ayrıca idrar deliğinde darlık, peniste eğrilik, kısalık, gömüklük ve torbaya yapışıklık gibi durumlar bu hastalığa eşlik edebilir.

Ameliyat sırasında sünnet derisi gerekli olabileceğinden bu hastaların sünnet ettirilmemeleri gerekir. Bunun için de öncelikle hastalığın tanısı konulmalıdır. Dolayısıyla her yenidoğanın genital bölgesi hekim tarafından dikkatli bir şekilde muayene edilmeli ve şüpheli olgularda çocuk cerrahisi görüşü alınmalıdır.

Günümüzdeki tedavi yaklaşımında bu hastaların mümkünse 6 ay- 2 yaş arasında ameliyat edilmeleri önerilmektedir. Hastaların çoğunda tek ameliyatla tedavi mümkünken, bazı olgularda iki aşamalı cerrahi tedavi uygulanması gerekmektedir. Uygun koşullarda yapılan ameliyatların başarı oranı yüksektir. Ancak ameliyat sonrası başta dikiş yerlerinde kısmi açıklık olmak üzere diğer bazı sorunlarla karşılaşılabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.