Yenidoğan Cerrahisi

Genel Bilgi

Yenidoğan dönemi, hem anatomik hem de fizyolojik özellikler açısından diğer çocukluk çağı dönemlerinden ciddi farklıklar göstermektedir. Bu farklılıklar, yenidoğanlarda yapılacak cerrahi girişimleri de doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla, özellikle doğumsal anomalisi olan yenidoğanların cerrahi tedavileri için bu konuda deneyimli bir sağlık ekibi ve özel ekipmanlara gereksinim vardır.