İnmemiş Testis

İnmemiş testis, basitçe testisin ertorbası içinde olmaması olarak tanımlanır. Cerrahi girişimle kolaylıkla tedavi edilebilir bir hastalık gibi görünse de birtakım karmaşık yönlerinin olduğu ve yıllar sonra ortaya çıkabilecek sorunlara yol açabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Günümüzde cerrahi girişimin zamanlamasına ilişkin genel yaklaşım, olguların yaşamın ilk 6 ayı ile 2 yılı arasında ameliyat edilmeleri yönündedir. İnmemiş testisli olguların cerrahi tedavisinde uygulanan ana yöntem; testisin bulunup ertorbası içerisine yerleştirilmesidir. Bu işlem yapılırken açık cerrahi yöntemler yanı sıra kapalı veya mikrocerrahi içeren yöntemler de kullanılabilmektedir. Bunun dışında, inmemiş testisli olgularda yalnızca testisin varlığının araştırılmasını ya da fonksiyon göremeyecek durumdaki bir testisin çıkartılmasını gerektiren durumlar da söz konusu olabilir.

Cerrahi tedavinin başarı oranı oldukça yüksektir. Ancak, ameliyat sonrası erken ya da geç dönmede az sayıda bazı sorunların gelişebileceği de bilinmelidir. Geç dönem izleminde testistin boyutu/pozisyonu, çocuk sahibi olabilme ve kanser gelişimi göz önünde bulundurulmalıdır. Bazı karşıt görüşler olmakla beraber, testisin torbaya zamanında yerleştirilmesinin; kanser, kısırlık ve testisin dönme (burkulma) riskini azalttığı, testisin muayenesini kolaylaştırdığı, hormon fonksiyonunu iyileştirdiği ve estetik açıdan normale yakın görünümlü bir ertorbası oluşturduğu belirtilmektedir.