Tümör Cerrahisi

Genel Bilgi

Günümüzde çocuklarda görülen kanserlerin tedavisi, çocuk cerrahisi uzmanlarının da içinde bulunduğu multidisipliner bir ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşımla sağkalım oranları belirgin olarak iyileşmiştir.

Çocuk cerrahisi, solid tümörlerin cerrahi tedavisinde sıklıkla doğrudan görev alan bir tıp dalıdır. Ayrıca, lösemi ve lenfoma gibi kanserlerin tanı ve destekleyici tedavisinde de biyopsi ve kalıcı santral kateter takılması gibi dolaylı olarak da rol almaktadır.