National Papers

 • 1. Karagüzel G, Büyükpamukçu N, Hiçsönmez A: Çocukluk Çağı Peritonitleri. VI. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 6-10 Mayıs 1991, Sorgun-Antalya
 • 2. Karagüzel G, Tanyel FC, Şenocak ME, Büyükpamukçu N, Hiçsönmez A: Çocukluk Çağı Tersiyer Peritonitleri. XII. Ulusal Türkiye Çocuk Cerrahisi Kongresi, 3-6 Kasım 1992, Kuşadası-Aydın
 • 3. Karagüzel G, Gedikoğlu G, Tanyel FC, Büyükpamukçu N, Hiçsönmez A: Subsequent Contralateral Testicular Histology, Fertility and Fecundity of Chemically Sympathectomized Rats Following Unilateral Testicular Torsion. XIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 9-13 Mayıs 1994, Marmaris-Muğla
 • 4. Aslan A, Karagüzel G, İzgüt N, Yeşilkaya A, Gelen T, İnan M, Melikoğlu M: Fetal Distresin Mide Asit Sekresyonu ve PGE2 Düzeylerine Etkisi: Deneysel Bir Çalışma. XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Eylül 1995, Pamukkale-Denizli
 • 5. İnan M, Karagüzel G, Gelen T, İzgüt N, Yeşilkaya A, Aslan A, Melikoğlu M: Sistemik Pentoksifilin’in Nekrotizan Enterokolitli Barsak Segmenti Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması. XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Eylül 1995, Pamukkale-Denizli
 • 6. Melikoğlu M, Karagüzel G, Öğüş M, Aslan A, İnan M: Left Lateral Abdominoschisis: A Different Type of Abdominal Wall Defect. XIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-30 Eylül 1995, Pamukkale-Denizli
 • 7. Yılmaz GG, Akman S, Melikoğlu M, Güntekin E, Kukul E, Karagüzel G,  Kabaalioğlu A, Karayalçın B, Güven AG: Prenatal ve Neonatal Dönemde Hidronefroz ve Megaüreter Tanısı Alan Olguların Kısa Dönem İzlem Sonuçları. I. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 29-31 Mayıs 1996, Ankara
 • 8. Hazar V, Yeşilipek MA, Gelen T, Melikoğlu M, Karagüzel G, Karaüzüm S, Üstün MÖ, Gül Ş, Yeğin O: Neonatal Rabdomyosarkoma. XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan 1997, Belek-Antalya
 • 9. Arığoğlu E, Karagüzel G, Melikoğlu M: Yenidoğan Cerrahisi Ünitemizde Görülen Enfeksiyonlar. VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-29 Mayıs 1997, İzmir
 • 10. Melikoğlu M, Karagüzel G: Konjenital Karın Duvarı Defektli Olgulara Perinatal Yaklaşımın Değerlendirilmesi, VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-29 Mayıs 1997, İzmir
 • 11. Aslan A, Karagüzel G, Uysal N, Gelen T, Yeşilkaya A, Melikoğlu M: Prophylactic Ranitidine in Fetal Distress: Acute Physiopathologic and Histopathologic Effects on Fetal Stomach. XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, 21-22 Temmuz 1997, İstanbul
 • 12. Karagüzel G, Aslan A, Melikoğlu M: Üç Aylık Bebekte Masif Kanamaya Neden Olan ve Lazer Ablasyon Uygulanan Bir Perianal Hemanjiom Olgusu. XIX. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 2-7 Eylül 1997, Antalya
 • 13. Karagüzel G, İnan M, Güngör F, Kukul E, Melikoğlu M, Erkılıç M: Effects of Chemical Sympathectomy on Ipsilateral and Contralateral Testicular Blood Flow Ratios in Unilateral Testicular Torsion. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 23-24 Ekim 1997, İstanbul
 • 14. Şahin N, Ulusan V, Karakaya H, Aydoğdu T, Erman M, Melikoğlu M, Karagüzel G: Subpubik Bölgeye Uygulanan Diklofenak ve Bupivakain’in Postoperatif Analjezide Karşılaştırılması. III. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi, 26-29 Kasım 1997, İstanbul 15. Karagüzel G, Arığoğlu E, Melikoğlu M: Geniş Spektrumlu Antibiyotik Uygulamasının Cerrahi Girişim Yapılan Yenidoğanlarda Nozokomial Enfeksiyonlara Etkisi. 13. ANKEM Kongresi, 1-5 Haziran 1998, Belek-Antalya .
 • 16. Arığoğlu E, Aslan A, Yeşilkaya A, Karagüzel G, Melikoğlu M: Masif ince barsak rezeksiyonu sonrası intestinal adaptasyonda epidermal growth faktörün önemi. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-17 Ekim 1998, Belek-Antalya.
 • 17. Aslan A, Karagüzel G, Çelik M, Uysal N, Yücel G, Melikoğlu M: Pentoxiphylline contributes to hepatic cytoprotective process in rats undergoing hepatic ischemia and reperfusion injury. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-17 Ekim 1998, Belek-Antalya.
 • 18. Çelik M, Karagüzel G, Melijkoğlu M: Özefagus atrezili hastalarımızın değişik sınıflamalara göre prognostik değerlendirilmeleri. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-17 Ekim 1998, Belek-Antalya.
 • 19. Arığoğlu E, Güven S, Aslan A, Karagüzel G, Kukul E, Güntekin E, Melikoğlu M: Hipospadias onarımından sonra fistül gelişen olguların değerlendirilmesi. XVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 14-17 Ekim 1998, Belek-Antalya.
 • 20. Akçurin S, Melikoğlu M, Karagüzel G, Karpuzoğlu G, Gülkesen H, Semiz S, Bircan İ: Persistan Müllerian kanal sendromlu bir komplet androjen direnci olgusu. III. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, 21-24 Ekim 1998, Balcalı-Adana
 • 21. Ören N, Peştereli E, Karagüzel G, Karpuzoğlu G: Soliter multiloküle kistik nefroma: Olgu sunusu. XIV. Ulusal Patoloji Kongresi, 11-17 Nisan 1999, Kuşadası-Aydın
 • 22. Arığoğlu E, Karagüzel G, Melikoğlu M: Çocukluk çağı perine travmaları: 11 Olgunun değerlendirilmesi. 3. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 31 Ağustos – 4 Eylül 1999, Antalya
 • 23. Semiz S, Bircan İ, Akçurin S, Mıhçı E, Melikoğlu M, Karagüzel G, Karpuzoğlu G: Yenidoğan ve infantın kalıcı hiperinsülinemik hipoglisemisi (olgu sunumu). IV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi ve Pediatrik Endokrinolojide Aciller Eğitim Kursu, 08-10 Eylül 1999, Ankara
 • 24. Çelik M, Karagüzel G, Boneval C, Mumcu Y, Oygür N, Melikoğlu M: Pnömotorakslı yenidoğanlarda morbidite ve mortalite üzerine etkili faktörlerin değerlendirilmesi. X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 26-30 Mart 2000, Antalya
 • 25. Arığoğlu E, Karagüzel G, Boneval C, Kukul E, Güntekin E, Kabaalioğlu A, Zorlu G, Gürgüven A, Melikoğlu M: Doğumsal malformasyonlarda prenatal tanının postnatal tanı ile korelasyonu ve prognoza etkisi. 36 Hastanın değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 26-29 Eylül 1999, Kemer-Antalya
 • 26. Dursun O, Artan R, Karagüzel G, Gelen T: Crohn hastalığını taklit eden bir intestinal tüberküloz olgusu. 4. Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, 10-13 Mayıs 2000, Bursa
 • 27. Özbilim G, Karaburun S, Ağırdır B, Karagüzel G: Yenidoğanda üst solunum yolu obstrüksiyonuna neden olan nazofaringeal gliyal heterotopi (olgu sunusu). XV. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2000, Belek-Antalya
 • 28. Boneval C, Kukul E, Karagüzel G, Güntekin E, Güven AG, Kabaalioğlu A, Güngör F, Melikoğlu M: Posterior üretral valv – Pediatrik üroloji grubu deneyimi. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Kemer-Antalya
 • 29. Arığoğlu E, Çolak D, Karagüzel G, Öngüt G, Aslan A, Melikoğlu M: Total barsak irrigasyonunun kalın barsaktaki kolonizasyon ve komplikasyonlar üzerine etkisi. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Kemer-Antalya
 • 30. Çelik M, Karagüzel G, Boneval C, Melikoğlu M: Çocuklarda major karaciğer travmaları ile ilgili deneyimlerimiz. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Kemer-Antalya
 • 31. Aslan A, Yılmaz S, Karagüzel G, Boneval C, Melikoğlu M: Balon dilatasyonu özefagus striktürlerinin tedavisinde etkili bir yöntem midir? Klinik deneyimlerimiz. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Kemer-Antalya
 • 32. Karagüzel G, Aslan A, Ertuğ Z, Melikoğlu M: Omfalosel ve gastroşizisin primer onarımında dura allogreft kullanılması: Erken ve geç klinik sonuçları. XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 1-4 Ekim 2000, Kemer-Antalya
 • 33. Çelik M, Aslan A, Uysal N, Karagüzel G, Gelen T, Melikoğlu M: Akut fetal distresin fetal mide üzerine subakut dönemdeki etkileri. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Belek-Antalya
 • 34. Çağlar M, Aslan A, Karagüzel G, Melikoğlu M: İleumu da içeren total kolonik aganglionozisli iki kardeş: Modifiye Duhamel-Martin prosedürü ile tedavi. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Belek-Antalya
 • 35. Aslan A, Karagüzel G, Güngör F, Uysal N, Aydın F, Melikoğlu M: Tek taraflı tam üreter obstrüksiyonu: Diklofenak sodyum ve pentoksifilinin aynı taraf ve karşı taraf böbrek üzerine etkileri. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Belek-Antalya
 • 36. Karagüzel G, Aksoy N, Aslan A, Gürer İ, Melikoğlu M: Fatal seyirli bir Cantrell pentalojisi varyantı. XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 7-11 Ekim 2001, Belek-Antalya
 • 37. Karagüzel G, Aslan A, Melikoğlu M: Fetal distresin fetal organlar üzerine etkilerini araştırmada kullanılabilecek bir tavşan modeli. I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002, Ankara
 • 38. Ertuğ Z, Karagüzel G, Aslan A, Şahin N, Melikoğlu M: Tavşanlardaki fetal  cerrahi uygulamaları için bir anestezi modeli. I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002, Ankara
 • 39. Güven AG, Bahat E, Melikoğlu M, Güntekin E, Kukul E, Karagüzel G, Kabaalioğlu A, Güngör F: Prenatal hidronefroz tanısı alan infantlarda postnatal tanı farklılığı. 46. Milli Pediatri Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • 40. Ünal İ, Aslan A, Aksoy N, Mendilcioğlu İ, Karagüzel G, Melikoğlu M: Prenatal tanıda güçlüğe neden olan Cantrell pentolojili bir olgu. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-19 Ekim 2002, Mersin
 • 41. Aslan A, Akkaya B, Karagüzel G, Melikoğlu M: Gastrik rezeksiyon yapmadan omentum pediküllü seromusküler flep ile mesane ogmentasyonu. VII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 11-14 Eylül 2003, Nevşehir
 • 42. Akıllı S, Aslan A, Küpesiz A, Tezcan G, Karagüzel G, Boneval C, Melikoğlu M: Venöz port veya Hickman kateteri takılan çocuklarda komplikasyonları etkileyen faktörler. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 08-10 Ekim 2003, Şanlıurfa
 • 43. Aslan A, Karagüzel G, Çolak D, Ünlü F, Elpek Ö, Melikoğlu M: İntestinal obstrüksiyon oluşturulan ratlarda kimyasal sempatektominin bakteriyel translokasyon üzerine etkileri. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 08-10 Ekim 2003, Şanlıurfa
 • 44. Karagüzel G, Tepeli Y: Ulusal çocuk cerrahisi kongrelerinde sunulan Türkçe bildiriler: Dilbilgisi yönünden bir değerlendirme. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 08-10 Ekim 2003, Şanlıurfa
 • 45. Söyüncü Y, Akyıldız F, Karagüzel G, Melikoğlu M, Aydın A: Ekstrofik anomalilerin onarımında anterior innominate osteotominin kullanımı. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 18-23 Ekim 2003, İstanbul
 • 46. Aslan A, Karagüzel G, Güra A, Karaveli Ç, Uysal N, Oygür N, Melikoğlu M: Akciğer reekspansiyonu pnömotorakslı yenidoğanlarda idrar lipid peroksidasyon ürünlerini etkiler mi? XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül 2004, Bursa
 • 47. Aslan A, Akpınar İ, Karagüzel G, Çağlar M, Kabaalioğlu A, Melikoğlu M: Direkt karın grafisi akut apandisitli çocukların tanısında ultrasonografi ve fizik muayene bulgularına katkı sağlar mı? XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül 2004, Bursa
 • 48. Aslan A, Karagüzel G, Çağlar M, Mıhçı E, Melikoğlu M: Derin perineal fissür ve genitoüriner anomalilere sahip Currarino sendromlu nadir bir olgu. XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-11 Eylül 2004, Bursa
 • 49. Şanlı T, Duman A, Dikmen Ş, Sezdi B, Karagüzel G, Melikoğlu M: Küvöz ve açık yatakta hasta takibinin vital bulgular ve sistem fonksiyonları üzerine etkilerinin karşılaştırılması. VIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 8-11 Eylül 2004, Bursa
 • 50. Yücel S, Güntekin E, Kukul E, Karagüzel G, Çiftçioğlu A, Melikoğlu M, Baykara M: Hipospadiatik ve normal prepusyel vasküler anatomilerin Karşılaştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya.
 • 51. Çağlar M, Aydın F, Alimoğlu E,  Karagüzel G, Güntekin E, Melikoğlu M, Gür Güven A: Antenatal hidronefrozlu olgulardaki 12 yıllık deneyimimiz. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
 • 52. Karaveli Ç, Aslan A, Akıllı S, Karagüzel G, Melikoğlu M: Özefagus atrezili olgularda prognostik sınıfllamalerın değerlendirimesi. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
 • 53. Akıllı S, Ünal İ, Tezcan G, Hazar V, Karagüzel G, Melikoğlu M: Fatal seyirli nadir görülen iki Wilms tümörü olgusu. XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
 • 54. Dikmen Ş, Şanlı T, Erkuş N, Bağcı HA, Üstün H, Baz M, Karagüzel G, Melikoğlu M: Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde normal ve iyileştirilmiş ortamın vital bulgular ve sistem fonksiyonları üzerine etkisi. IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
 • 55. Şanlı T, Dikmen Ş, Güven Y, Deveci A, Kaya D, Karagüzel G, Melikoğlu M: Çocuk cerrahisi hastalarında hastane içi transportun vital bulgular üzerine etkisi. IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
 • 56. Bağcı HA, Efe Özel E, Güven Y, Dikmen Ş, Karagüzel G, Melikoğlu M: Çocuk cerrahisi servisimizde yatan bebek anneleri ile ilgili anketsel bir değerlendirme. IX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 21-24 Eylül 2005, Gaziantep
 • 57. Akpınar İ, Çağlar M, Aydın F, Alimoğlu E,  Karagüzel G, Kukul E, Güntekin E, Melikoğlu M, Gür Güven A: Antenatal hidronefrozlu olgularda postnatal değerlendirme: 12 yıllık deneyimimiz. VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu, 01-04 Ekim 2005, Marmaris
 • 58. Özbudak İH, Özbilim G, Gürer Eİ, Akkaya B, Gökhan GA, Karagüzel G: Çocuk olguda plevral effüzyondan sinaptofizin pozitif küçük yuvarlak hücreli tümör tanısı: Olgu sunusu. I. Ulusal Sitopatoloji Kongresi, 02-05 Mart 2006, Belek-Antalya
 • 59. Yılmaz A, Akçam M, Karagüzel G, Duman Ö, Artan R: İnatçı ishal ve kusma nedeniyle epilepsi yanlış tanısı alan “rüzgar çorabı (wind sock)” tipi bir düodenal web olgusu. 42.Türk Pediatri Kongresi, 15-20 Mayıs 2006, Belek-Antalya
 • 60. Çağlar M, Aslan A, Boneval C, Karagüzel G, Melikoğlu M: Akut apendisitli çocuklarda antibiyotik profilaksisinin değerlendirilmesi. 21.ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 04-08 Haziran 2006, Beldibi-Antalya
 • 61. Karaveli Ç, Aslan A, Elpek Ö, Öğünç D, Karagüzel G, Melikoğlu M: Nonkomplike akut apendisit bakteriyel translokasyona neden olur mu? 21.ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi, 04-08 Haziran 2006, Beldibi-Antalya
 • 62. Baz M, Efe E, Sarvan S, Dikmen Ş, Demirezen S, Boneval C, Karagüzel G, Melikoğlu M: Omfaloselli bir bebeğin ameliyat sonrası hemşirelik bakımı. X. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 05-08 Kasım 2006, Adana
 • 63. Çağlar M, Karagüzel G, Gökhan G, Yaşar D, Çelik FN, Berker- Karaüzüm S, Gelen T, Asar M, Melikoğlu M: Gastroşizisli civciv embriyolarında intestinal zedelenmenin çok yönlü ve eşzamanlı değerlendirilmesi. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 05-08 Kasım 2006, Adana
 • 64. Akıllı S, Karagüzel G, Elpek Ö, Melikoğlu M: Masif incebağırsak rezeksiyonu yapılan sıçanlarda pankreatik ve intestinal zedelenmenin değerlendirilmesi. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 05-08 Kasım 2006, Adana
 • 65. İnan M, Gül H, Koltuksuz U, Sürer İ, Hoşgör M, İskit S, Karnak İ, Karagüzel G: Çocuk cerrahlarının uğraşları yönünden Türkçe’ye bakışı. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 05-08 Kasım 2006, Adana
 • 66. Boneval C, Ünal İ, Mıhçı E, Elpek Ö, Karagüzel G, Melikoğlu M: Cockayne sendromu ve kolon adenokarsinomu birlikteliği – İlk olgu mu? XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 05-08 Kasım 2006, Adana
 • 67. Arıkan S, Gökhan G, Gürer İ, Karagüzel G: Lipoblastoma versus lipoblastomatosis. Report of two cases. 17. Ulusal Patoloji Kongresi, 8-13 Eylül 2007, İstanbul
 • 68. Akpınar İ, Boneval C, Karagüzel G, Melikoğlu M, Kipmen-Korgun G, Çetin A, Yeşilkaya A: Deneysel bir doğumsal diyafragma hernisi modelinde akciğer hipoplazisinin epimorfin ile ilişkisi. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme-İzmir
 • 69. Akpınar İ, Boneval C, Karagüzel G, Melikoğlu M, Özbilim G: Endobronşial mukoepidermoid karsinomlu bir olgunun olağandışı klinik seyri. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme-İzmir
 • 70. Akpınar İ, Boneval C, Karagüzel G, Melikoğlu M, Uygun V: İki kardeşte hiperpigmentasyon ile birliktelik gösteren over kaynaklı disgerminom. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme-İzmir
 • 71. Demirezen, S Çeken K, Karagüzel G, Boneval C, Melikoğlu M, Uygun V: Testis torsiyonlu olgularımızın değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2007, Çeşme-İzmir
 • 72. Karaveli Ç, Karagüzel G, Özkan Ö, Boneval C, Melikoğlu M: Nadir görülen bir sünnet komplikasyonu. IX. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 8-11 Kasım 2007, Antalya
 • 73. Demirezen S, Karagüzel G, Boneval C, Melikoğlu M: Nadir görülen bir interseks olgusu. IX. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 8-11 Kasım 2007, Antalya
 • 74. Dicle Ö, Şenol Y, Yeşilkaya A, Gürer İ, Haspolat Ş, Çolak D, Karagüzel G, Güngör F, Melikoğlu M: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma görevlileri tanımlama çalışması. XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı. 30 Kasım-2 Aralık 2007, İstanbul
 • 75. Yeşilkaya A, Şenol Y, Dicle Ö, Gürer İ, Haspolat Ş, Çolak D, Karagüzel G, Güngör F, Melikoğlu M: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Yürütme Kurulu temel asistan eğitimi kursları. XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı. 30 Kasım-2 Aralık 2007, İstanbul
 • 76. Akçam M, Karagüzel G, Duman H, Boyacı A, Yeşildağ A, Elpek Ö, Melikoğlu M: Altı aylık bebekte kolestazın sıra dışı bir nedeni: Pankreasın miyofibroblastik tümörü. VIII. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi. 7-10 Mayıs 2008, Kayseri
 • 77. Demirezen S, Aydın F, Güngör F, Karagüzel G, Güntekin E, Kabaalioğlu A, Melikoğlu M, Güven A: Pyeloplastinin klinik, ultrasonografik ve sintigrafik ölçütler üzerine etkileri: Multidisipliner bir değerlendirme. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-18 Haziran 2008, İstanbul
 • 78. Demirezen S, Derin AT, Turhan M, Karagüzel G, Melikoğlu M: Koanal atrezili hastalarımızın değerlendirilmesi. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-18 Haziran 2008, İstanbul
 • 79. Demirezen S, Özbudak İH, Özbilim G, Karagüzel G, Melikoğlu M: İkinci brankiyal arktan köken alan artıklar: Klinik ve histopatolojik bir değerlendirme. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-18 Haziran 2008, İstanbul
 • 80. Karaveli Ç, Boneval C, Akkaya B, Karasu G, Karagüzel G, Melikoğlu M: Eşzamanlı bilateral adrenal nöroblastom. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-18 Haziran 2008, İstanbul
 • 81. Karaveli Ç, Gürer İ, Karagüzel G, Melikoğlu M: Nadir görülen bir mediastinal kitle olgusu: Kalsifiye fibröz tümör. XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 15-18 Haziran 2008, İstanbul
 • 82. Orhan D, Dursun O, Karagüzel G, Özbilim G, Metin M: Pnömotoraks ile acil servise başvuran dev kist hidatik olgusu. 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12-16 Kasım 2008, Antalya
 • 83. Boneval C, Demirezen S, Karagüzel G, Melikoğlu M: Tek taraflı kasık fıtığında kese içinden laparoskopik karşı taraf değerlendirilmesi. Rutin uygulanmalı mı? XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 • 84. Demirezen S, Karagüzel G, Boneval C, Melikoğlu M: Çocukluk çağı benign over patolojileri: 5 Yıllık cerrahi deneyimimiz. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 • 85. Demirezen S, Karagüzel G, Duman Ö, Boneval C, Melikoğlu M: Myasthenia gravis tedavisinde torakoskopik timektomi: İlk deneyimler. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 • 86. Karagüzel G, Demirezen S, Boneval C, Melikoğlu M: Nadir görülen bir safra yolu anomalisi: Sağ hepatik kanala açılan safra kesesi. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 • 87. Öncül N, Uslu A, Demirezen S, Karagüzel G, Boneval C, Melikoğlu M: Erken yaşta kutanöz yassı hücreli karsinom gelişen xeroderma pigmontosum’lu bir olgunun cerrahi tedavisi. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 • 88. Karaveli Ç, Elpek Ö, Boneval C, Karagüzel G, Melikoğlu M: Fatal seyirli bir pankreatik miyofibroblastik tümör. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-3 Ekim 2009, Malatya
 • 89. Demirezen S, Özbilim G, Karagüzel G, Boneval C, Melikoğlu M: Multipl epulis: Nadir bir doğumsal tümör. XXVIII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya
 • 90. Demirezen S, Çiftçioğlu MA, Hazar V, Boneval C, Karagüzel G, Melikoğlu M: Perineal ektopik polithelia olgusu. XXVIII Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya
 • 91. Baz M, Karagüzel G, Demirezen S, Efe E: Anal atrezi, akut böbrek yetmezliği ve pnömotoraksı olan bir bebeğin postoperatif hemşirelik bakımı. VIII Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya
 • 92. Tıraş F, Efe E, Gökalp F, Karagüzel G: Antalya ili çocuk cerrahisi kliniklerinde çalışan hemşirelerin stomalı çocukların bakımına yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi. VIII Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 22-25 Eylül 2010, Antalya
 • 93. Arslan N, Demirezen S, Karagüzel G, Boneval C, Çetiner İ, Fettahoğlu Ç, Akçurin S, Bircan İ, Melikoğlu M: Cinsiyet gelişim bozukluğu olan hastalarımızın değerlendirilmesi. XXIX Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 • 94. Arslan N, Demirezen S, Karagüzel G, Boneval C, Melikoğlu M: İnfantlarda pyeloplasti: Klinik, ultrasonografik ve sintigrafik ölçütler üzrine etkileri. XXIX Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 • 95. Demirezen S, Karagüzel G, Arslan N, Akçurin S, Bircan İ, Melikoğlu M: Çocukluk çağında tiroid cerrahisi: Son 5 yıllık deneyimimiz. XXIX Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 • 96. Arslan N, Karagüzel G, Demirezen S, Boneval C, Melikoğlu M: İkiz kardeşlerde üretral prolapsus. XXIX Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 • 97. Karagüzel G, Demirezen S, Arslan N, Melikoğlu M: Cantrell sendromu: Atipik varyantlı bir olgu bildirimi. XXIX Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 • 98. Baz M, Demirezen S, Boneval C, Karagüzel G, Melikoğlu M: Cantrell pentalojisi ve anal atrezisi olan bir yenidoğanın ameliyat sonrası hemşirelik bakımı. IX Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul
 • 99. Baz M, Demirezen S, Boneval C, Karagüzel G, Melikoğlu M: Son 10 yıllık özofagus atrezisi olgularımızın incelenmesi. IX Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, 16-19 Mayıs 2011, İstanbul