Books and Chapters

  • 1) Çocuk Cerrahisi Terimler Kılavuzu. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Dil Kurulu, Prof. Dr. Güngör Karagüzel (Başkan), Siyah Grafik, Antalya, 2006
  • 2) Çocukluk Çağı Travmalarında İleri Yaşam Desteği. TÇCD Temel Eğitim Etkinlikleri Kitapçığı. Koordinatörler: Güngör Karagüzel, Ahmet Çelik, İzmir, 2007
  • 3) Çocukluk Çağı Travmalarında İleri Yaşam Desteği. TÇCD Temel Eğitim Etkinlikleri Kitapçığı. Koordinatörler: Güngör Karagüzel, Ahmet Çelik.  Konu: Hemorajik Şok, Güngör Karagüzel,  İzmir, 2007
  • 4) Çocuklarda Onkolojik Cerrahi. TÇCD Temel Eğitim Etkinlikleri Kitapçığı. Yöneticiler: İrfan Serdar Arda, Güngör Karagüzel, Mehmet Emin Şenocak, Antalya, 2008
  • 5) Çocuklarda Onkolojik Cerrahi. TÇCD Temel Eğitim Etkinlikleri Kitapçığı. Yöneticiler: İrfan Serdar Arda, Güngör Karagüzel, Mehmet Emin Şenocak. G Karagüzel. Konu:  Lenfomalar: Çocuklarda cerrahi yaklaşım, Güngör Karagüzel,  Antalya, 2008
  • 6) Çocuk Cerrahisinde Deneysel Araştırmalar. Editörler: Murat Çakmak, Tutku Soyer, Güngör Karagüzel, Serdar Günaydın, Siyami Karahan. Nobel Tıp Yayınevi, 2009