Günübirlik Cerrahi

Genel Bilgi

Çocuk cerrahisi uzmanlarının çok önem verdiği ve birçok cerrahi girişimde tercih ettikleri bir yaklaşımdır. Uygun koşullara sahip hastalarda, cerrahi girişimin yapıldığı gün hastanın taburcu edilmesi temeline dayanır. Hastanın evinden ve ailesinden ayrı kalma stresini ve hastanede yatmaya bağlı başta enfeksiyon olmak üzere diğer riskleri en aza indirdiği gibi maliyet ve hasta konforu üzerine de belirgin olumlu etkileri vardır.

Bu yaklaşımda en önemli konu; ameliyat öncesinde dikkatli bir hasta seçimi sürecinin işletilmesi ve gerekirse anestezi uzmanlarıyla birlikte değerlendirme yapılmasıdır. Ailenin uyumu, ameliyat sonrasında hijyenik ve hasta bakımı açısından uygun bir ev ortamının bulunması da önemlidir. Genellikle 1 aylıktan büyük ve ciddi ek hastalığı olmayan olgularda, uzun sürmeyeceği öngörülen ameliyatlar için tercih edilir. Kasık bölgesinin cerrahi hastalıkları (fıtık, hidrosel, inmemiş testis), biyopsiler ve bazı endoskopik girişimler bu uygulama için iyi birer örnek oluşturur.