Endoskopik Cerrahi

1. Genel Bilgi

Endoskopik cerrahi girişimler, ya da halk arasında daha çok bilinen adıyla kapalı ameliyat yöntemleri günümüzde birçok tıp alanında gittikçe daha fazla hastalığın tedavinde ve daha çok merkez tarafından kullanılmaktadır. Bu girişimlerin yapılabilmesi için; cerrahın kullanımı için özel olarak geliştirilmiş optik sistemlere, görüntüleme cihazlarına ve cerrahi aletlere gereksinim vardır. Bu aletler, çapı 2-3mm ile 10-12mm arasında değişen birkaç delik (kesi yerleri) aracılığıyla ilgili vücut boşluklarına yerleştirilerek cerrahi girişimler uygulanmaktadır.

Konusunda uzmanlaşmış ekip ve yeterli ekipmana sahip merkezlerden elde edilen veriler; bu yöntemin belli hastalıklarda iyileşme sürecini hızlandırdığını, hastanede yatış süresini azalttığını ve daha iyi estetik sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunduğunu desteklemektedir. Son yıllarda, vücut boşluklarına tek giriş yerinden birden fazla endoskopik alet yerleştirmeye yarayan yöntemler veya robotik cerrahi de çocuklarda belli olgularda ve sınırlı sayıda uygulanmaktadır. Uzmanlık alanımızla ilgili endoskopik cerrahi tekniklerden önemli olan ikisine aşağıda kısaca değinilmiştir.

2. Göğüs Bölgesine Yönelik Endoskopik Cerrahi (Torakoskopik Cerrahi)

Göğüs boşluğunu ya da bu boşluğun içerisinde yer alan başta akciğerler olmak üzere diğer organ ve dokuları ilgilendiren bazı hastalıkların tanısının konulmasında olduğu gibi tedavisinde de endoskopik cerrahiden yararlanılmaktadır.  Bunların bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • Akciğer zarının iltahabı (Ampiyem)
 • Göğüs duvarı bozuklukları/Kunduracı göğsü (Pektus Ekskavatum)
 • Akciğer kist ve tümörleri
 • Timus bezinin hastalıkarı
 • Yemek borusu hastalıkları
 • Diyafragma hastalıkları

3. Karın Bölgesine Yönelik Endoskopik Cerrahi (Laparoskopik Cerrahi)

Bu bölgede yer alıp, başta sindirim ve üreme/boşaltım sistemini oluşturanlar olmak üzere diğer birçok organ ve dokuyu ilgilendiren hastalıkların hem tanısının koyulmasında hem de tedavisinde laparoskopi ciddi katkılar sağlamaktadır. Bunların bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • Gastro-özofageal reflü hastalığı (cerrahi onarım/fundoplikasyon)
 • Apendisit (apendiksin çıkarılması)
 • Dışkı yolunun doğuştan kapalı olması (dışkı yolunun açılması)
 • Karaciğer ve Safra yolları hastalıkları (biyopsi, safra kesesinin çıkarılması)
 • Dalak hastalıkları (dalağın çıkarılması)
 • Böbrek hastalıkları (biyopsi, böbreğin çıkarılması),
 • İdrar kanalı darlıkları (darlıkların onarılması)
 • Yumurtalık hastalıkları – Kız çocuk (biyopsi, kist/ tümör çıkarılması)
 • Yumurtalık hastalıkları – Erkek çocuk (karın içerisinde testis araştırılması, torbaya indirilmesi)